A GALÉRIA ÜNNEPI NYITVA, ILLETVE ZÁRVA TARTÁSÁRÓL

Ünnepi nyitva tartásunk:

december 21-én, vasárnap 10.00-18.00
december 22-énn, 23-án 10.00-18.00
december 27-én 10.00-14.00
december 29-én, 30-án 10.00-18.00
december 31-én 10.00-14.00
január 2-án 10.00-18.00
január 3-án 10.00-14.00
január5-től 9-ig 10.00-18.00
január 10-én 10.00-14.00

január 12-től 20-ig galériánk zárva tart.
 
A GALÉRIA ÜNNEPI NYITVA, ILLETVE ZÁRVA TARTÁSÁRÓL