Árverési feltételek

Aukcióink típusai: élő árverés, online árverés, villámáras online vásár, hibrid árverés

Jótékonysági árverés
Jótékonysági árverés esetén a galéria lemond az aukciós jutalékáról, így a leütési ár azonos a kifizetendő összeggel.

Online árverés
Online árverés esetén sikeres regisztráció után, saját felhasználói adatokkal belépve, az aktuális aukciót kiválasztva lehet licitálni. Az aktuális legmagasabb licitet az oldal többi látogatója, az online aukció többi résztvevője is láthatja.
Fontos információ, hogy a fizetendő összeget a nyertes licitáló által tett ajánlat alapján számítjuk ki, vagyis ehhez adjuk hozzá még az aukciós ház 25/20/15%-os jutalékát.
Online aukció esetén az adott tételre való licit csak akkor záródik végleg le, ha az utolsó licittől számított 2 percen belül nem érkezik új ajánlat.

Villámáras online vásár
Villámáras online aukció esetén a tételek azonnal elvihetőek, nem kell megvárni az árverés lezárultát. Amennyiben az adott tételen még nincsen licit, abban az esetben lehet villámáron vásárolni. A villámár a kikiáltási ár + 30%, ami már magába foglalja a 25%-os aukciós jutalékot.

Hibrid aukció A hibrid árveréseink zártkörűek, melyeken telefonos licitálással vagy vételi megbízás leadásával lehet részt venni, illetve az Axioart honlapján keresztül élőben lehet licitálni (melynek feltétele az árverés előtt min. 24 órával jelentkezni az aukcióra).

Élő árverés
1. A Pintér Aukciósház Kft. az árvereztetők megbízásából mint kereskedelmi megbízott – szervezi, rendezi és vezeti az árverést. A tételek a katalógus sorrendjében kerülnek kikiáltásra úgy, hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katalógusszámát valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti, amire a venni szándékozók kézfenntartással teszik meg ajánlatukat.
2. A tárgy tulajdonjogát az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb ajánlatot teszi, – kivéve, ha a katalógusban jelzett védett tárgy esetében a 2001. évi LXIV törvényben biztosított elővásárlási jogát valamely magyar múzeum érvényesíti (a múzeum az aukción elért leütési áron élhet elővásárlási jogával).
3. A Pintér Aukciósház Kft. mint kereskedelmi megbízott, az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes körű meghatalmazása alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat kínáló vevővel az adásvételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az adásvételi szerződés a megbízó (árvereztető) és a vevő (árverező) között jön létre.
4. A vevő a leütési ár 20%-át foglalóként az árverésen készpénzben azonnal tartozik kifizetni. Amennyiben a teljes vételár egy összegben az árverésen kifizetésre kerül, úgy a tárgy a helyszínen átvehető. A Pintér Aukciósház Kft. biztosítja annak lehetőségét, hogy az árverési vevő a foglalót meghaladó vételárrészt az árverés időpontjától számított 8 napon belül egyenlítse ki. A vételárba a foglaló összege – határidőben történő teljesítés esetén – beleszámít. Amennyiben az árverési vevő a megadott határidőig a teljes vételárat nem rendezi, a galéria az adás-vételi szerződéstől elállhat. Ebben az esetben a vevő által adott foglaló nem térítendő vissza.
5. A vevő a Pintér Aukciósház Kft. részére közvetítői díjat tartozik fizetni, amely a leütési ár összegének 25%-a. A közvetítői díj az ÁFÁ-t tartalmazza.
6. A vevő a vételár kiegyenlítését követően köteles gondoskodni a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és felelősségére. Ennek elmulasztása esetén a galéria nem felel a tárgy sérüléseiért, valamint az árverést követő 15. naptól a vételárra számított havi 5% tárolási díjat számol fel. Amennyiben a vevő a megvett tárgyat az árverést követően felszólítás ellenére sem szállítja el, úgy 6 hónap elteltével a kereskedelmi képviselő a tárgyat szabadon értékesíti, (a költségei levonását követően) a fennmaradt összeget pedig a vevő számára letétbe helyezi.
7. A leütött tárgyat visszavenni, és újra árverezésre bocsátani tilos. Amennyiben a már leütött tárgy esetén a vevő személye pontosan nem állapítható meg, az árvereztető jogosult a tárgyat újra árverésre bocsátani.
8. Tilos mindenféle összebeszélés vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy harmadik személyeket, a piaci árat lényegesen meghaladó vételár kínálatára rávegyen, illetve így megkárosítson.
9. Élő árverés előtt minden tárgy megtekinthető. A katalógusban szereplő leírások és illusztrációk kizárólag azonosításul szolgálnak, így a vevőknek saját maguknak kell – az árverést megelőzően – meggyőződniük az árverési tételek állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e a katalógus leírásának. A tárgyak minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak.

10. A Pintér Aukciósház Kft. valamennyi árverésre kerülő tárgy eredetiségéért garanciát vállal. Leütés után semmilyen felszólamlást nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a tárgy hamis, bár a katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ebben az esetben az árverési vevő írásban, a tárgy származásával vagy eredetiségével kapcsolatban felmerült első kételyétől számított három hónapon belül, de nem később, mint az árverés napjától számított 5 év elteltével felszólamlással élhet. A kereskedelmi képviselő vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 5 éven belül a felszólalótól az értékesített tárgyat a leütési ár, valamint az árverési jutalék összegének ellenében visszaveszi, amennyiben arról egy bírósági ítélet megállapítja, hogy nem eredeti.
11. Az eladásra kerülő tárgyak a kikiáltási ár alatt nem vásárolhatóak meg. Az árvereztető által tett ajánlatért, a lefizetett árverési árért a galéria felelősséget nem vállal, és nem kötelezhető, hogy anevezett tételt ugyanezen az áron egy későbbi időpontban újra árverésre ajánlja, vagy forgalomba hozza.
12. Az árverési katalógusban „VÉDETT” jelzéssel szereplő tárgyakat Magyarországról véglegesen kivinni nem lehet. A “VÉDETT” jelzésű tárgyak mindenkori tulajdonosait a múzeumok nyilvántartásba veszik, a tulajdonos változás pedig bejelentési kötelezettség alá esik. Engedélyköteles kulturális javakat véglegesen csak a Miniszterelnöki Hivatal engedélyével lehet kivinni az országból.
13. Az árverés végén az el nem kelt tárgyak újraárverezését lehet kérni a kereskedelmi képviselőtől.
14. Jelen üzleti feltételek pontjaiban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak, vitás kérdések esetén a felek alávetik magukat 5 millió Forint értékhatár alatt Pesti Központi Kerületi bíróság, 5 millió forint értékhatár felett a Fővárosi Törvényszék illetékességének (2013. évi V. törvény).

Árverési feltételek

Technikai információk a vásárlók számára
Az aukción történő licitálás személyesen, kereskedelmi megbízott útján vagy telefonon történhet az alábbi szabályok szerint:
1. Az aukció megkönnyítése érdekében kérjük kedves vásárlóinkat, hogy tárcsával árverezzenek. A számozott tárcsák megkönnyítik az aukció vezetőjének, hogy az Ön licitjét azonosítani tudja. Abban az esetben, ha Ön a sikeres licitáló, kérjük, győződjön meg arról, hogy az aukció vezetője az Ön számával ütötte-e le a tételt. Kérjük, bármilyen probléma esetén azonnal jelezzen az aukció vezetőjének. Az Ön kényelme érdekében lehetőség van regisztrálásra. Ez esetben az Önnél leütött tételeket tárcsaszámával gyűjtjük, melyet licitálása befejezése után egy alkalommal rendezhet.
2. Amennyiben vevőként személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az Ön által adott megbízás alapján, a kereskedelmi megbízott – a megbízásnak megfelelően – hivatalból árverezhet. Vételi megbízást a Pintér Galériában, a kiállítás ideje alatt a helyszínen, telefonon (+36-30-3310-600), illetve e-mailen (info@pinteraukcio.hu) fogadunk el legkésőbb az árverés napján, augusztus 17-én, 16 óráig. A tételt a többi licit függvényében a lehető legalacsonyabb áron biztosítjuk. Ugyanolyan összegű megbízás esetén a korábban beérkezőt részesítjük előnyben. Kérjük, azt a licitösszeget határozza meg amelyet – személyes részvétel esetén - megadna a tárgyért.
3. Vételi megbízás esetén a meghatározott összeg 20%-a előlegképpen készpénzben fizetendő, amiről a megbízó fél átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra harmadik személy magasabb összegű megbízást ad, vagy az árverés résztvevői magasabb ajánlatot tesznek, akkor a megbízó az árverés után az előleget – a vételi megbízás elismervényének ellenében – levonás nélkül visszakapja. Amennyiben a megbízás sikeres, az előlegből az árverési vételár 20%-a foglalónak tekintendő.
4. Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az adott árverési tétel kikiáltási árával. A további vételi ajánlatok az alábbi licitlépcsőknek megfelelően emelkedhetnek, abban az esetben is, ha a kikiáltási ár nem igazodik a licitlépcsőhöz:

1 000 Ft – 10 000 Ft között 500 Ft-tal
10 000 Ft – 20 000 Ft között 1 000 Ft-tal
20 000 Ft – 50 000 Ft között 2 000 Ft-tal
50 000 Ft – 100 000 Ft között 5 000 Ft-tal
100 000 Ft – 200 000 Ft között 10 000 Ft-tal
200 000 Ft – 500 000 Ft között 20 000 Ft-tal
500 000 Ft – 1 000 000 Ft között 50 000 Ft-tal
1 000 000 Ft – 2 000 000 Ft között 100 000 Ft-tal
2 000 000 Ft – 5 000 000 Ft között 200 000 Ft-tal
5 000 000 Ft – 10 000 000 Ft között 500 000 Ft-tal
10 000 000 Ft – 20 000 000 Ft között 1 000 000 Ft-tal
20 000 000 Ft felett 2 000 000 Ft-tal

Amennyiben az árveréssel kapcsolatban további kérdése van, érdeklődni a Pintér Galériában Budapesten, valamint a +36-30-3310-600 és a +36-1-311-3030 telefonszámon, vagy az info@pinteraukcio.hu e-mail címen lehet.

Fizetési módok
Készpénz vagy banki átutalás. Ez utóbbi esetben, kérjük, hogy a következő adatokat vegyék figyelembe:
Pintér Aukciósház Kft.
1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.
UniCredit Bank
1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
Számlaszám: 10918001-00000057-08490001
Swift kód: BACXHUHB
Az esetleges árfolyamkülönbségekből adódó problémák elkerülése miatt kérjük külföldi utalás esetén a vételár összegét Ft-ban megadni.

Banki adatok átutaláshoz:

Számlaszám: 10918001-00000057-08490001
Swift kód: BACXHUHB
IBAN: HU41109180010000005708490001
Bank: UniCredit Bank Hungary (1054 Budapest, Alkotmány utca 4.)