Rippl-Rónai József: Balatoni fürdőzők
Rippl-Rónai József: Balatoni fürdőzők
 
Rippl-Rónai József (1861-1927)

Balatoni fürdőzők

Technika: pasztell, papír
Méret: 24 x 35 cm
j.j.l.: Rónai

Dr. Bellák Gábor szakvéleményével

SZAKVÉLEMÉNY
Rippl-Rónai József: Balatoni táj, 1923 körül papír, pasztell, 233 x 350 mm
jelezve jobbra lent: Rónai

Rippl-Rónai József (1861-1927) tájképei között jellegzetes csoportot alkotnak tengerparti, illetve balatoni képei, melyek kevés kivétellel pasztell technikával készültek. Rippl már a Könyves Kálmán Kiadónál 1906-ban rendezett kiállításán is több balatoni képet mutatott be, a téma újszerű feldolgozására azonban csak az 1920-as évek elején került sor. Azok a nagy horizontú, szinte absztrakt hatású, nagyon leegyszerűsített tájkompozíciók, melyek közé a jelen mű is tartozik, csak a művész 1923-as, Ernst-Múzeumban rendezett kiállításán kerültek nagyobb számban a közönség elé. Ezekről a képekről írta a kiállítás katalógusában Lázár Béla az alábbiakat: „És a siófoki sorozat: dekoratív képzelete itt üli diadalát. Világos, szinte fehér tónusok halovány árnyalataival kápráztató hatásokat hoz ki. Mértföldeket átölelő távlatokat teremt a színeknek finoman kiszámított értékelésével. És a levegő, az ég megformálása! Ez egy új terrénum volt számára, amelynek lehetőségeit eleddig nem olvasztotta be művészetébe, most itt új motívumra bukkant és őt magát is meglepte, mily sok lehetőség rejlik benne, a gyöngéd érzések kifejezésétől a monumentális hatásig. A tájkép főeleme most az ég, nemcsak a balatoni képeken, de a somogyi tájképeken is, a levegő, a nagy levegő a tájkép hőse, a földiekkel játszó égi tüneményekre ügyel, hogy, mint levelében írja 'bemutasson egy nagy sorozatot az ébredő tavaszból, fázós, napos, nyári estéket. - olyanokat, amiker akkor lát és élvez az ember, amikor a nagy hőség elől hűvös fal mellett vagy lombos, árnyékos fa tövében húzódunk meg s elnézünk a messzeségbe, a Balaton felé, ahol néha a Badacsony kékes szegélyét véljük felfedezni..'."
Az életmű áttekintése alapján úgy tűnik, hogy Rippl körülbelül 30 balatoni témájú művet alkotott, s ezek egy-két kivételtől eltekintve mind pasztellképek. Az utóbbi évek aukcióin több hasonló témájú, méretű és felfogású kompozícióval is találkoztunk, s megállapítható, hogy a most vizsgált kép minden szempontból közeli rokona azoknak a bizonyos balatoni képeknek (Id. 1- 4. sz. képek). A kép színvilága, a felhők és egek nagy foltokban kidolgozott tömegei, a nem annyira rajzolt, mint inkább dörzsölt felületek, az emberi figurák parányi lényekként való megjelenítése valamennyi kompozíción, s így a jelen képen is teljesen hasonló.

Sajnos a kiállítási katalógusokban közölt nagyon általános képcímek nem nyújtanak elég támpontot ahhoz, hogy ezt a művet közelebbről azonosítani lehetne. A fenti stílusbeli sajátosságok, s nem utolsósorban a hiteles szignó alapján a művet Rippl-Rónai József egyik balatoni kompozíciójaként azonosíthatjuk.

Budapest, 2012. október 18.

Dr. Bellák Gábor
művészettörténész
igazságügyi
festményszakértő
  • Erre az aukcióra már lezártuk a licit-regisztrációt.