Baktay Ervin

India

"India multja és jelene, vallásai, népélete, városai, tájai és műalkotásai. 1-2. kötet egyben. Első kötet: A Pandzsáb, az északnyugati határvidék, a nagymogulok Indiája, Rádzsputána és Gudzserát. 79 képpel. Második kötet: A Gangesz-síkság, a buddhizmus szent földje, Bengál, a Dekkan és Dél-India. 77 képpel + 1 térképpel. Bp.[1931.] Singer és Wolfner (Hornyánszky ny.) 323 l.; 324 l+ 1 térkép
Első kiadás! Terjedelmében különbözik az 1941-42-es második kiadástól. Borító nélkül."
  • Erre az aukcióra már lezártuk a licit-regisztrációt.