iski Kocsis Tibor (1972)

Retinentia I.

Technika: olaj, vászon
Méret: 170 x 150 cm
2005
jelezve hátoldalon

A nagyméretű kastélydekorációra emlékeztető ábrázolás képernyőn, vagy nyomtatásban szemlélve elbizonytalíntja a nézőt, hiszen nem világos, hogy vajon melyik műfajban is alkot iski Kocsis. Elsőre szöttesnek, tapétának, vagy gobelinnek is tűnhet az az életnagyságú ornamentális díszeket láttató felület, melynek értelmezéséhez közelebbi és tüzetesebb szemlélődésre van szükség. A látszólag banális, primér kontextusából kiragadott téma-részlet a festészet médiumának újra-felfedezésére ösztönöz, hiszen a festő – a címadást leszámítva – nem segíti az értelmezést, így kénytelenek vagyunk érzéki sikon, azaz kontemplatív módon szemlélni és megélni a festményt. A kép faktúrájának szemlélése közben pedig lehetőségünk nyílik a festő által megtett mentális út újbóli átélésére, azaz belépni a festmény idejébe. A leghagyományosabb és legnemesebb értelmében vett festészet újra felfedezése a tét. A „Retinentia” sorozat első darabja a késő-barokk festészeti műfajokra adott kortárs kérdésfelvetésként is értelmezhető, így illeszkedik iski Kocsis művészetének az európai festészet történetét reflektáló és rekontextualizáló törekvései közé.

Schneller János
  • Erre az aukcióra már lezártuk a licit-regisztrációt.